Cerrado

Do some data entry

16 freelancers están ofertando el promedio de $90 para este trabajo

UpwaSoft

I am have a experience of 2 year in web Development . My work is for excellence .i hope you will enjoy my work. we are doing work for you to create client because i am new on freelancers. milestone can be change on you Más

$30 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
farhanansari8888

A proposal has not yet been provided

$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
krrk8910

I have positive attitude and am very serious to the work committed. I am really enthusiastic about the project. I believe in work grade client sprite and timely style of project for better reflation with customer. Achi Más

$30 USD en 1 día
(0 comentarios)
0.0
afjalru

Hello Sir, How are you today. I read through your job post, you need a data entry operator to get data entry done. You need one whose skilled too much strong. I would suggest you that you should select an expert data Más

$45 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
lisbon09

A proposal has not yet been provided

$33 USD en 2 días
(1 comentario)
0.1
psskkp2016

A proposal has not yet been provided

$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
LinhNV27

I am a very fast typist. Fluency world and excel. I can help you. Mỗi ngày tôi có thể làm được 4h vào 19h tới 23h (múi giờ +7).

$55 USD en 10 días
(0 comentarios)
0.0
$35 USD en 5 días
(0 comentarios)
0.0
$45 USD en 5 días
(0 comentarios)
0.0
$100 USD en 5 días
(0 comentarios)
0.0
$100 USD en 2 días
(0 comentarios)
0.0
pipipi17591

Hiểu yêu cầu của dự án Giải thích lí do kĩ năng và kinh nghiệm của bạn là phù hợp cho công việc. Tóm tắt kế hoạch hoàn thiện dự án và những phương pháp bạn sẽ sử dụng. Mời họ liên hệ với bạn để thảo luận thêm chi ti Más

$155 USD en 10 días
(0 comentarios)
0.0
$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
thehoahp90

Nhập dữ liệu Excel. Công việc nghe có vẻ đơn giản. Hy vọng với tính cẩn thận, chăm chỉ và kĩ năng về excel của tôi có thể giúp bạn hoàn thành công việc này một cách sớm nhất.

$155 USD en 3 días
(0 comentarios)
0.0
dongpv67

Tôi chuyên làm partime về nhập dữ liệu. tối làm với tinh thần trách nhiệm, uy tín, và hoàn hảo. tôi chắc chắn sẽ làm hết mình

$30 USD en 5 días
(0 comentarios)
0.0
$155 USD en 10 días
(0 comentarios)
0.0